ORGANIZACJA

Przedszkole jest otwarte w godz. 7-18. Posiada przestronne sale i własny plac zabaw. Sale wyposażone są w Centra Badawcze oraz multimedialne tablice interaktywne z projektorami. W zależności od projektu badawczego w trakcie roku szkolnego w przedszkolu pojawiają się różne instrumenty badawcze jak. np. lupa czy mikroskop. Nie pojawiają się podręczniki kupione w internecie. Dziecko otrzymuje autorski Kufer Badacza zawierający pomoce dydaktyczne do realizacji projektów badawczych. Projekty badawcze są dostosowane do naszych dzieci. Kufry są dostosowane do naszych projektów.

Projekty badawcze są realizowane w godz. 9-12. Popołudniami odbywają się kluby i zajęcia dodatkowe które są, w miarę możliwości, tematycznie związane z danym projektem i potrzebami rozwojowymi dzieci. W ramach każdego projektu odbywa się min. wycieczka badawcza, wizyta eksperta, publiczna prezentacja.

Grupy liczą ok. 18 dzieci. W każdej grupie jest nauczyciel prowadzący i nauczyciel angielskiego, a w starszych grupach na stałe jest native speaker.

Przedszkole ma swojego dietetyka, który układa menu, specjalnie dobrane dla potrzeb i prawidłowego rozwoju dzieci. Promowana jest zdrowa żywność. Dzień przedszkolny obejmuje 4 posiłki.

Rodzice regularnie otrzymują newsletter z wiadomościami przedszkolnymi i grupowymi. Posiadają bezpośredni kontakt mailowy i telefoniczny z nauczycielem, dostęp do Strefy Rodzica