REKRUTACJA

Przyjmujemy dzieci od 2.5 roku życia. Rekrutacja jest prowadzona od stycznia każdego roku. Zapisanie dziecka do przedszkola jest poprzedzone rozmową z rodzicami mająca na celu zrozumienie, czy oczekiwania Rodziców są spójne z naszym programem oraz ustalenie zasad współpracy ze środowiskiem przedszkolnym