REKRUTACJA

Rekrutacja 2024/2025:

Rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola na Woli, na rok szkolny 2024/2025, dla dzieci z roczników 2018-2021.  

Pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych aktualnych uczniów jak i absolwentów.  Pozostałe dzieci zapisywane będą do wyczerpania miejsc.

3 lutego od godziny 10.00 odbędzie się w naszej placówce DZIEŃ OTWARTY.  Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi, dla których zorganizowane będą liczne atrakcje oraz zwiedzanie przedszkola.  Chęć uczestnictwa prosimy zgłosić do 29.01.2024 r. na adres mailowy info.wola@miniharvard.pl.  W informacji prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz jego datę urodzenia. 

Spotkania rekrutacyjne z Dyrektorem placówki prosimy umawiać w dowolnym terminie w przedszkolu lub pod adresem mailowym wola@miniharvard.pl. 

 

Serdecznie zapraszam Katarzyna Kruk

 

 

 

Przyjmujemy dzieci od 2.5 roku życia. Rekrutacja jest prowadzona od stycznia każdego roku. Zapisanie dziecka do przedszkola jest poprzedzone rozmową z rodzicami mająca na celu zrozumienie, czy oczekiwania Rodziców są spójne z naszym programem oraz ustalenie zasad współpracy ze środowiskiem przedszkolnym


 
Rekrutacja 2024/2025: WILANÓW
 
Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/25 do grup przedszkolnych dla dzieci z roczników 2018-2022 do naszego przedszkola  na Wilanowie. Pierwszeństwo mają rodzeństwa naszych dzieci (zarówno z przedszkola MiniHarvard i Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina).  Pozostałe dzieci zapisywane będą do wyczerpania miejsc. Dzieci z zerówki z przedszkola MiniHarvard Wilanow mają większość zajęć w przedszkolu, ale korzystają również z infrastruktury szkolnej: hali sportowej, boisk i pracowni tematycznych (workshop, art lab).
 
 
Serdecznie zapraszam, Andżelika Szczepaniak
 
 
 
Rekrutacja 2024/2025: WOLA 
 
Rozpoczynamy rekrutację do naszego przedszkola na Woli, na rok szkolny 2024/2025, dla dzieci z roczników 2018-2021.   
Pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych aktualnych uczniów jak i absolwentów. Pozostałe dzieci zapisywane będą do wyczerpania miejsc. 
Spotkania rekrutacyjne z Dyrektorem placówki prosimy umawiać w dowolnym terminie w przedszkolu lub pod adresem mailowym wola@miniharvard.pl. 
 
Serdecznie zapraszam Katarzyna Kruk